Mi rhina

RAHARINAIVO Lovasoa Rina

Présidente
vatosoa

raheriarilala vatosoa aratra

Vice-présidente
nestin

VELOMPANAHY Nestin

Vice-Président
célina

RAZANAJAOSOA Marie Celina

Trésorière
Nandrianina

MAMINANTENAINA Nandrianina

Secrétaire
max (2)

GASIMANDOVA Lahitsiresy Max

Commissaire aux Comptes